Bästa skyddet – du och dina grannar

Tanken på att råka ut för inbrott oroar många – kanske extra mycket när vi går mot mörkare tider.
Lyckligtvis finns det många knep att ta till för att förhindra inbrott.
Och det absolut starkaste skyddet är du och dina grannar.

Annons

Detta innehåll är framtaget av vår partner. Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera Aftonbladet-redaktionens åsikter.

Läs mer på Trygg-Hansa
A

tt råka ut för inbrott i sin bostad är för många en traumatisk upplevelse.

En hemförsäkring täcker mycket av de ekonomiska konsekvenserna, men den skyddar inte känslan av otrygghet.

Drömsemestern som slutar i en mardröm om du kommer hem till en uppbruten dörr och ett upp- ochnervänt hem.

Att bli väckt mitt i natten av att en främling har tagit sig in.

Grannsamverkan är det absolut bästa skyddet för att förhindra inbrott Håkan Franzén, hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa

Oktober, november och december är högsäsong för bostadsinbrott i Sverige. Om du oroar dig för att drabbas är du långt ifrån ensam – en färsk opinionsundersökning från Novus visar att 6 av 10 svenskar någon gång har oroat sig för att råka ut för inbrott i hemmet.

Foto Fredrik Persson
Copyright Fredrik Persson
+46 70 774 21 37
www.fredrikpersson.se Foto Fredrik Persson
Copyright Fredrik Persson
+46 70 774 21 37
www.fredrikpersson.se

Men att gå runt och känna oro är en tung börda.

Dessutom kan du med ganska enkla medel göra det svårare för tjuvar att slå till.

FAKTA
Tips för att undvika inbrott
1. Grannsamverkan. Detta samarbete mellan polisen och de boende kan minska brottsligheten med hela 26% i bostadsområdet, visar siffror från BRÅ.
2. Be grannen hålla extra koll på din bostad när du är bortrest
3. Ser du någon du inte känner? Hälsa och fråga var personen är på väg – minsta misstanke om att man är igenkänd ökar sannolikheten för att tjuvar överger gatan och området
4. Håll koll på personer i hantverkarklädsel – det förekommer att inbrottstjuvar klär sig i blåställ och en stege under armen för att smälta in
5. Skaffa en säkerhetsdörr – förutom att den är bra i händelse av brand och är ljudisolerad, så kan den också verka förebyggande vid inbrott
6. Installera rörelsedetektorer och sensorer som tänder ytterbelysningen – ingen vill synas under ett pågående inbrott eller inbrottsförsök
O

rdentliga lås på dörrar och fönster. Sensorer som tänder ytterbelysningen. Se över vilka som kan ta del av dina inlägg på sociala medier.

Men det allra mest oslagbara skyddet står du och dina grannar för.

Statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) visar att brottsligheten kan minska med hela 26 procent i områden med aktiv Grannsamverkan.

Håkan Franzén, Trygg-Hansa. Foto: Sofia Nahringbauer Håkan Franzén, Trygg-Hansa. Foto: Sofia Nahringbauer
Håkan Franzén, Trygg-Hansa. Foto: Sofia Nahringbauer

– Det är det absolut bästa skyddet för att förhindra inbrott och något som vi på Trygg-Hansa starkt rekommenderar. Förutom att Grannsamverkan är effektivt för att minska inbrott och annan vardagsbrottslighet i ett bostadsområde skapar det även en ökad trygghet i området, säger Håkan Franzén, hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Man kan också överväga att installera en säkerhetsdörr samt larm Håkan Franzén, hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa

Grannsamverkan utvecklades i Seattle i början av 1970-talet. Ett bostadsområde hade drabbats av en inbrottsvåg som polisen inte lyckades ta itu med genom traditionella metoder.

D

et nya konceptet gjorde succé, spreds över världen och nådde Sverige i mitten av 1980-talet.

FAKTA
Så här gör du för att starta Grannsamverkan
1. Kontakta dina grannar och kolla om intresset för att starta Grannsamverkan finns
2. Om intresse finns – hitta någon som kan tänka sig att vara kontaktombud mot polisen i er kommun
3. Kontakta sin lokala polis på 114 14 och berätta att ni vill starta Grannsamverkan

Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och polisen, där syftet är att göra bostadsområdet mindre lockande för brottslingar. Det handlar bland annat om att meddela sina grannar om man reser bort och att vara vaksam – tjuvar vill ju inte bli igenkända.

– För att få ett så bra skydd som möjligt är det också viktigt att se över dörrlås och kanske installera fönsterlås. Man kan också överväga att installera en säkerhetsdörr samt larm. Man bör även undvika att lägga värdefull egendom synlig, säger Håkan Franzén.

Annons

Detta innehåll är framtaget av vår partner. Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera Aftonbladet-redaktionens åsikter.

Läs mer på Trygg-Hansa